Gazeta Agronews Nr.21

DIAGNOZA GLEBY – ZANIM WYSIEJESZ, ZBADAJ! NAWOŻENIE JEST JEDNYM Z WAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW PLONOTWÓRCZYCH, A JEGO KOSZT TO 30 -40% OGÓŁU NAKŁADÓW PONOSZONYCH NA UPRAWĘ ROŚLIN. P rzy stale rosnących cenach nawozów nie ma mowy o nawożeniu „na oko”. Zwykle prowadzi ono do zachwiania proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami, a efektem są zawsze straty plonu. Dla ustalenia odpowiednich dawek nawozów konieczne jest zbadanie gleby i opracowanie zaleceń nawozowych. Niechęć do badania zasobności i odczynu gleby wynika z niewiedzy rolników. Często wysiewają oni nawozy według uznania lub ogólnie przyjętych standardów, które nie wiadomo kto i kiedy ustalił, np. pod zboża P2O5-60kg/ha i K2O-120kg/ha. Większość z nich, chcąc uzyskać wysokie plony, zwiększa nakłady na środki produkcji pomijając badanie gleby. Tymczasem nie ma innego sposobu racjonalnego i oszczędnego nawożenia jak ustalenie dawek nawozów pod wysokość spodziewanych plonów, na bazie zawartości składników pokarmowych. Jak pobierać próby glebowe? To dzięki badaniom gleby możemy stosować nawozy według zasady „Tak dużo nawozów jak jest to konieczne, tak mało jak to możliwe”. Kiedy powinniśmy pobierać próby glebowe? Jesienią po zbiorach i przed wysiewem nawozów mineralnych, albo wczesną wiosną przed zasiewami roślin jarych (przed wysiewem nawozów). A jak je pobrać? Oto lista prostych czynności: 1. Sporządzić szkic sytuacyjny pól gospodarstwa. 2. Na polach zakreślić zasięg powierzchni uprawianych roślin (oddzielnie okopowe, zboża, rzepak, łąka, pastwisko). 3. Powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną, przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu, nie może przekraczać 4ha. 4. Próbkę należy przygotować oddzielnie dla każdej uprawy. Dopuszcza się pobranie jednej próbki z różnych upraw, jeśli mają podobne wymagania i historię nawozową pola. 5. Próbki glebowe pobiera się z profilu glebowego z warstwy ornej z kilkunastu miejsc pola tak, aby była reprezentatywna. Zalecana głębokość pobierania wynosi od 0-20cm na glebach ornych i 5-20cm na łąkach i pastwiskach (z miejsc pobrania próbek usunąć 5cm warstwę darni). W uprawach sadowniczych próbę pobiera się z dwóch poziomów – z warstwy 0-20cm i 21- 40cm (oddzielnie jako próbki). 6. Na jedną próbę ogólną należy pobrać 15-20 próbek pojedynczych, całość wymieszać i przenieść około 0,5kg-1kg gleby do pudełka lub woreczka, nadając numer na próbie 18 PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 21

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=